Członkowie zwyczajni

 

1.

dr Mirosław Angielczyk

Właściciel Podlaskiego Ogrodu Botanicznego „Ziołowy Zakątek”

2.

mgr inż. Piotr Banaszczak

Kierownik Arboretum SGGW w Rogowie

3.

mgr inż. Iwona Bednarek

Kierownik Ogrodu Botanicznego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek"

4.

mgr Elżbieta Bilińska

Kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

5.

mgr Zbigniew Butowski

Dyrektor Gołubieńskiego Ogrodu Botanicznego

6.

Klaudiusz Buzalski

Właściciel Ogrodu Dendrologicznego w Orlu

  

7.

dr Joanna Bloch-Orłowska

Opiekun Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo

8.

mgr inż. Katarzyna Socha

Kierownik Ogrodu Botanicznego Geonatura Kielce

9.

 

Dyrektor Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Arboretum Leśnego w Zielonce

10.

dr Paweł Kojs

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

11.

dr Czesław Kozioł

Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca

12.

prof dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska

Kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

13.

Elżbieta Skrzymowska

Dyrektor Arboretum Bramy Morawskiej

14.

dr inż. Włodzimierz Majtkowski

Kierownik Ogrodu Botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Bydgoszczy

15.

dr inż. Tomasz Maliński

Kierownik Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

16.

dr Dorota Mańkowska

Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi 

17.

dr Magdalena Maślak

z-ca dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego
ds. Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie

18.

dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. UKW

Pełnomocnik ds. Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

19.

prof. dr hab. Adam Matkowski

Kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

20.

dr hab. Michał Węgrzyn

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

21.

mgr inż. Andrzej Przewłocki

Nadleśniczy Nadleśnictwie Kaliska - Ogrodu Dendrologicznego i Gospodarstwa Szkółkarskiego Wirty

22.

mgr inż. Kinga Nowak

Kierownik Arboretum Kórnickiego Instytutu Dendrologii PAN

 23.

mgr inż. Radosław

Koniarz

 

Opiekun Arboretum

przy Nadleśnictwie 

Marcule

24.

dr hab. Paweł Olejniczak, prof. IOP PAN

Kierownik Górskiego Ogrodu Botanicznego Instytutu Ochrony Przyrody PAN

25.

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz 

Dyrektor Ogrodów Przelewice –zachodniopomorskie centrum kultury obszarów wiejskich i edukacji ekologicznej

26.

dr hab Narcyz Piórecki

Dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach

27.

prof. dr hab Arkadiusz Nowak

Dyrektor

PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

28.

dr Piotr Reda

Kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego

29.

dr inż. Benedykt Roźmiarek

Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

30.

mgr inż. Paulina Rutkowska

Kierownik Leśnego Arboretum Warmii i Mazur przy Nadleśnictwie Kudypy

31.

mgr Jarosław Sęktas

Kierownik Arboretum Leśnego im. prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców

32.

dr Przemysław Szwajkowski

Dyrektor Palmiarni Poznańskiej

33.

dr Grażyna Szymczak

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

34.

dr hab. Marcin Zych

Kierownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego

35.

dr hab. Justyna Wiland-Szymańska prof. UAM

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

36.

dr Agnieszka Zawisza-Raszka

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu

37.

mgr Małgorzata Rokicka 

Opiekun Arboretum przy Nadleśnictwie Karnieszewice

 

38.

dr hab. Zygmunt Kącki, prof. UWr

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z filią w Wojsławicach

 

   

 

 

 

 

 

Arboretum Wojsławice

w Niemczy - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

39.

dr Tomasz Janecki

Ogród Botaniczny Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach

40.

mgr inż. Paweł Każmierski

Dyrektor Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy

 

 

PRZYSTĄPIENIE DO STOWARZYSZENIA