Kalendarz

2022-04-12 - 23rd World Orchid Conference

Kolejny, już 23. Światowy Kongres Orchidei (World Orchid Conference) odbędzie się tym razem w Taichung na Taiwanie w roku 2022.

2022-03-01 - Europejskim Kongresie Ogrodów Botanicznych (EuroGard IX)

Kolejny Europejski Kongres Ogrodów Botanicznych (EuroGard IX) odbędzie się wiosną 2022 r. Więcej szczegółów wkrótce

2021-09-27 - Global Botanic Gardens Congress

Następny Światowy Kongres Ogrodów Botanicznych odbędzie się w Melbourne w Australii w dniach 27 września -7 października 2021r. Więcej informacji pod linkiem https://www.7gbgc.org/

2021-06-01 - 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z konferencją naukową Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020 w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych

Zapraszamy na 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z konferencją naukową Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020 w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych zostaje przełożony na rok 2021. Więcej informacji pod linkiem

2021-01-07 - IUCN World Conservation Congress

IUCN World Conservation Congress - Marsylia - 7-15 stycznia 2021 r. Więcej informacji pod linkiem https://www.iucncongress2020.org/

2020-10-12 - 1st International Congress of Historical Botanic Gardens

I Międzynarodowy Kongres Historycznych Ogrodów Botanicznych odbędzie się w Lizbonie w dniach 12-13 października 2020 r. Więcej informacji pod linkiem: https://historicalbotanicgardenscongress.org/

2020-05-23 - PlantaEuropa

PlantaEuropa - Paryż (Francja) 11-15 maj 2020 r. Więcej informacji pod linkiem: 

https://9thplantaeuropa.sciencesconf.org/

2020-03-06 - Walne Zgromadzenie Członków

Najbliższe posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków planowane jest 19. czerwca br. w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Szczegóły wkrótce.

2019-12-14 - Botaniczna Piątka - edycja świąteczna

Zapraszamy na bieg i nordicwalking na dystansie 5 km po Ogrodzie Botanicznym w Powsinie z okazji Świąt. Wydarzenie odbędzie się 14 lub 21 grudnia. Organizatorami są PAN Ogród Botaniczny w Posinie we współpracy z Botaniczną Piątką.

2019-12-08 - Świąteczne inspiracje

Zapraszamy na świąteczne spotkanie na terenie Ogrodu Botanicznego w Powsinie. W ramach spotkanie kiermasz świąteczny, teatrzyk o tematyce przyrodniczo - świątecznej, warsztaty oraz konkursy. Organizatorem imprezy jest PAN Ogród Botaniczny w Powsinie.