Kontakt

 

STOWARZYSZENIE

"RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE"

 ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

www.robia.pl 

 

NIP: 635-183-02-27

REGON: 242840994
KRS: 0000405119

 

Nr konta: Mikołowski Bank Spółdzielczy 80 8436 0003 0000 0026 5125 0001

  

Biuro Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Kierownik:

Damian Matynia 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr biologii

mgr ochrony środowiska

 

Koordynator merytoryczny

projektu FlorNatur ROBiA

 

 

  GSM 533 061 211

  e-mail: radaogrodow@robia.pl

 

 

Sekretariat:

  

 

Zespół Finansowo-Księgowy:

Monika Raczyńska

Koordynator finansowo-techniczny

projektu FlorNatur ROBiA

 

Katarzyna Żołna-Ryguła

Księgowa

 

 

 +48 32/ 779 76 02

  e-mail: radaogrodow@robia.pl

   

    

  GSM 510 530 577

  e-mail: ecef.mr@gmail.com

 

 

  GSM 693 065 411

  e-mail: k.zolna@fidelis.tychy.pl

 

 

 

 

 

 

 

icon_tour
 Zapraszamy na Wirtualny spacer!
po siedzibie Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, mieszczącej się

w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

  Źródło: Urząd Miasta Mikołów