WAŻNE DATY I FORMY WYSTĄPIEŃ

WAŻNE DATY:

 

– do 20 kwietnia 2021 r. – zgłaszanie udziału na podstawie załączonego Formularza

– do 20 kwietnia 2021 r. – nadsyłanie streszczeń (zgodnie z załączonymi Wymogami)

i wniesienie opłaty konferencyjnej

 

 

FORMY WYSTĄPIEŃ:

 

W czasie Konferencji przewidujemy prezentację referatów w formie ustnej z możliwością wyświetlania prezentacji multimedialnej (15 minut na wystąpienie) i krótkich doniesień (zamiast tradycyjnych posterów) w formie prezentacji Powerpoint obejmującej 4-5 slajdów (do zamieszczenia na stronie Ogrodu Botanicznego UKW w Zakładce Konferencja).

 

W przypadku liczby referatów przekraczającej możliwości czasowe Konferencji organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów referatów na podstawie przesłanych streszczeń. Informacja o akceptacji referatów do prezentowania na Konferencji w formie ustnej zostanie przesłana Autorom w terminie do 10 maja 2021.

Autorzy pozostałych referatów będą mogli przygotować nagrania swoich wystąpień i nadesłać je na adres Sekretariatu Konferencji – linki do wystąpień będą dostępne na stronie Ogrodu Botanicznego UKW w Zakładce Konferencja.