Baza nasion ROBiA

Szukaj

Nazwa taksonomiczna (łacińska):
Nazwa taksonomiczna (polska):
Kategoria zagrożenia:*
Ochrona ust.:
Forma ochrony in situ:
Typ nasion [g]:
Gmina:
Województwo:
Warunki przechowywania:
Bank nasion (miejsce przechowywania):