Zarząd ROBiA

 Na zdjęciu od lewej: Jerzy Puchalski, Justyna Wiland-Szymańska, Paweł Kojs, Grażyna Szymczak, Damian Matynia

 

ZARZĄD RADY OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE 

PREZES

  

dr Grażyna Szymczak 

 

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie        

WICEPREZES    

 

dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

 

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

WICEPREZES 

dr Dorota Mańkowska

 

Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi  

 

 

 

SEKREATARZ                     

mgr Damian Matynia

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

  

CZŁONEK ZARZĄDU

 

  

dr Paweł Kojs

 

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

z-ca dyrektora PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

 

mgr inż. Andrzej Przewłocki

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska - Arboretum Wirty

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

mgr inż. Piotr Banaszczak  Kierownik Arboretum SGGW w Rogowie

*kadencja 2023-2026