KRS

 

PODMIOT WPISANY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

 

NUMER KRS: 0000405119

(Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń 2011-12-14)

 

 

pdf

(Stan na dzień 25.04.2016)

 

 

WYSZUKAJ W SERWISIE KRS:

 downloand_icon

(www.ems.ms.gov.pl)