KOMITET ORGANIZACYJNY

2021-03-25 - KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Organizacją Zjazdu i Konferencji zajmują się:

 

ze strony UKW:

dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. uczelni – Przewodnicząca

mgr Monika Wójcik-Musiał – Sekretariat Zjazdu

mgr Piotr Lipka

mgr inż. Jarosław Mikietyński

 

ze strony LPKiW:

mgr inż. Iwona Bednarek

Natalia Drozdowska

mgr Małgorzata Szymczak – Sekretariat Zjazdu

 

ze strony IHAR:

dr inż. Włodzimierz Majtkowski

dr Bartosz Tomaszewski

 

ze strony ROBiAwP:

mgr Damian Matynia

strona:
1