KOMITET NAUKOWY

2021-03-25 - KOMITET NAUKOWY

 

Skład Komitetu Naukowego: 

 

Prof. dr hab. Jerzy Puchalski, Ogród Botaniczny PAN - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie – Przewodniczący

 

Prof. dr hab. Adam Boratyński, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

 

Prof. dr hab. Arkadiusz Nowak, Dyrektor Ogrodu Botanicznego PAN - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 

Dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM, Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

strona:
1