Index seminum

Index seminum

  

 

Zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej Konwencji o Zachowaniu Różnorodności Biologicznej [oświadczenie Rządowe z dnia 08.05.2002r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o różnorodności biologicznej sporządzonej w Rio de Janeiro dnia 05.06.1992 r. (Dz. U. z 2002 Nr 184 poz.1533)], Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880) oraz reguł wymiany nasion w ramach International Plant Exchange Network, nasiona z listy są przeznaczone wyłącznie do wymiany z ogrodami botanicznymi, arboretami i innymi instytucjami naukowymi i mogą być wykorzystywane tylko w celach naukowych, edukacyjnych lub związanych z ochroną przyrody.

 

Nr  

NAZWA OGRODU BOTANICZNEGO

INDEX

SEMINUM

15. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
2. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
4.

Ogród Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
5. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
6. Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  udostępniany mailowo
7. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  udostępniany mailowo
8. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
9.     Arboretum SGGW w Rogowie  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
23.

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie – Powsinie

 Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
24.   Górski Ogród Botaniczny Instytutu Ochrony Przyrody PAN udostępniany mailowo
27.   Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
28.    Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
21.    Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
15. Ogród Botaniczny w Łodzi  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
22.   Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
32.   Podlaski Ogród Botaniczny  udostępniany mailowo
11.   Ogród Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
12.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego  udostęniany mailowo
3. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

udostępniany mailowo