Index seminum

Index seminum

  

 

Zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej Konwencji o Zachowaniu Różnorodności Biologicznej [oświadczenie Rządowe z dnia 08.05.2002r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o różnorodności biologicznej sporządzonej w Rio de Janeiro dnia 05.06.1992 r. (Dz. U. z 2002 Nr 184 poz.1533)] oraz zapisów protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej dotyczących dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania, ogrody botaniczne mają obowiązek udostępniać zasoby nasion w celu promowania ochrony różnorodności biologicznej. Nasiona z listy są przeznaczone wyłącznie do wymiany z ogrodami botanicznymi, arboretami i innymi instytucjami naukowymi i mogą być wykorzystywane tylko w celach naukowych, edukacyjnych lub związanych z ochroną przyrody. Nasiona nie są udostępniane hobbystom i podmiotom gospodarczym. Instytucje otrzymujące nasiona są zobowiązane do przestrzegania zapisów konwencji o różnorodności biologicznej, przepisów prawa krajowego (rozporządzenia w sprawie ochrony gatunków chronionych i ustawy o ochronie przyrody) oraz prawa międzynarodowego (konwencja CITES) i reguł wymiany nasion w ramach International Plant Exchange Network. Odpowiedzialność prawna za wykorzystanie nasion spoczywa na odbiorcy. W przypadku wykorzystania nasion do celów naukowych odbiorca zobowiązany jest do podania w publikacji źródła ich pochodzenia oraz odesłania kopii publikacji. W przypadku dalszego przekazania nasion kolejnym podmiotom, odbiorca jest zobowiązany do przestrzegania powyższych reguł.

 

Nr  

NAZWA OGRODU BOTANICZNEGO

INDEX

SEMINUM

1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
2. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
3.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

udostępniany mailowo
4.

Ogród Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
5. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
8. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
9.     Arboretum SGGW w Rogowie  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
11. Ogród Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
12. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego  udostęniany mailowo
13. Ogród Botaniczny w Łodzi Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
15. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
16.

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie

Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
21.

Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej

Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
22.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
23.

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie – Powsinie

 Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
24.   Górski Ogród Botaniczny Instytutu Ochrony Przyrody PAN udostępniany mailowo
27.   Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
28.    Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
32.   Podlaski Ogród Ziołowy  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon

 

 

Platformy OdpowiedzialnEJ wymianY i powielaniA materiału roślinnego:

PLANTSHARE - przeznaczona do wymiany materiału roślinnego ad hoc,

INDEX SEMINUM - przeznaczona do przesyłania i udostępniania rocznych katalogów nasion.