Index seminum

Index seminum

Lista nasion

  

 

Zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej Konwencji o Zachowaniu Różnorodności Biologicznej (Rio de Janeiro, 1992 rok) nasiona z listy są przeznaczone wyłącznie do wymiany z ogrodami botanicznymi, arboretami i innymi instytucjami naukowymi i mogą być wykorzystywane tylko w celach naukowych, edukacyjnych lub związanych z ochroną przyrody.

 

Lp.  

NAZWA OGRODU BOTANICZNEGO

INDEX

SEMINUM

1. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
2.    Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie  
3. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
4. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
5.

Ogród Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 
6. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
7. Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
8. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  
9. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
10.     Arboretum SGGW w Rogowie  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
11.   Arboretum Leśne w Zielonce  
12.

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie – Powsinie

 Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
13.   Górski Ogród Botaniczny Instytutu Ochrony Przyrody PAN  
14. Arboretum Kórnickiego Instytutu Dendrologii PAN  
15.   Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich  
16.    Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy  
17.   Ogród Dendrologiczny w Przelewicach  
18.     Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”  
19. Ogród Botaniczny w Łodzi  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
20.   Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
21.   Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu  
22.   Arboretum Bramy Morawskiej  
23. Arboretum Leśne im. Prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców  
24.   Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie  
25.   Leśne Arboretum Warmii i Mazur przy Nadleśnictwie Kudypy  
26.     Arboretum przy Nadleśnictwie Marcule  
27. Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca  
28.   Arboretum Wirty przy Nadleśnictwie Kaliska  
29.   Podlaski Ogród Botaniczny  
30.   Ogród Dendrologiczny w Orlu  
31.     Gołubieński Ogród Botaniczny w Kaszubskim Parku Krajobrazowym  
32.   Ogród Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon
33.   Ogród Botaniczny Geopark Kielce  
34.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego  
35.   Palmiarnia Poznańska  
36.   Leśny Ogród Botaniczny "Marszewo"  
37. Znalezione obrazy dla zapytania nadlesnictwo karnieszewice Arboretum Karnieszewice

 

38 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Znalezione obrazy dla zapytania hyperlink icon