KOMUNIKATY NAUKOWE

Krótkie prezentacje multimedialne (zamiast Sesji Posterowej) są publikowane na stronie internetowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w zakładce Konferencje https://ogrod.ukw.edu.pl/jednostka/ogrod_botaniczny/komunikaty-naukowe

Prosimy o nadsyłanie do dnia 31 maja 2021 prezentacji (maksymalnie 10 slajdów) wykonanych w PowerPoint i zapisanych w formacie pdf. na adres: ogrodb@ukw.edu.pl

 

ZGŁOSZONE KOMUNIKATY NAUKOWE

 

1.        Przykłady zintegrowania działań ochrony in situ i ex situ różnorodności roślin w projekcie FlorIntegral, mgr Anna Kębłowska, dr inż. Anna Rucińska, prof. dr hab. Jerzy Puchalski, dr Leszek Trząski, mgr Anna Znój, mgr Adam Kapler, mgr inż. Maciej Niemczyk, prof. dr. hab. Arkadiusz Nowak

2.        Stan realizacji Celu 8 GSPC w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie, dr inż. Anna Rucińska, mgr inż. Jolanta Podlasiak, Anna Gasek, mgr inż. Maciej Niemczyk, mgr Adam Kapler, mgr Anna Znój, mgr inż. Magdalena Bederska-Błaszczyk, prof. dr. hab. Arkadiusz Nowak

3.        Restytucja dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia (L.) Besser w Kampinoskim Parku Narodowym jako przykład kompleksowej ochrony gatunku w warunkach in situ i ex situ, mgr Anna Kębłowska, prof. dr hab. Jerzy Puchalski, dr inż. Anna Rucińska, mgr Adam Kapler, mgr Anna Znój

4.        Restytucja selerów błotnych Apium repens (Jacq.) Lag. wykonana w ramach projektu
„FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”, dr hab. Julian Chmiel, prof. UAM, mgr Krystian Florkowski, dr Alicja Kolasińska, mgr Joanna Jaskulska

5.        Restytucja ostnicy Jana Stipa joannis Čelak. wykonana w ramach projektu FlorIntegral, dr hab. Julian Chmiel, prof. UAM, dr hab. Marcin Nobis, prof. UJ, dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska, mgr Joanna Jaskulska, dr Alicja Kolasińska

6.        Projekt ochrony czynnej cennych gatunków roślin muraw kserotermicznych w dolinie Noteci jako element zachowania bioróżnorodności, mgr Ewa Wachowiak-Świtała, dr Renata Hoffmann, dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska

7.        Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych gatunków flory rodzimej w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie – sukcesy i niepowodzenia, dr Mykhaylo Chernetskyy, dr Anna Cwener, dr Agnieszka Dąbrowska, dr Grażyna Szymczak, dr inż. Krystyna Rysiak, mgr inż. Dorota Misiurek

8.        Kolekcja roślin tropikalnych i subtropikalnych Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie – zasoby i rola, mgr inż. Joanna Danieluk, mgr inż. Hubert Rydzewski, dr Grażyna Szymczak

9.        Uprawy ex situ na stanowisku wydmy szarej w Ogrodzie Roślin Leczniczych, dr n. farm. Loretta Pobłocka-Olech, inż. Izabela Kobierska, prof. dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska

10.    Ochrona ex situ gatunków chronionych z obszaru ziemi raciborskiej na terenie Arboretum, mgr Elżbieta Skrzymowska, mgr Piotr Kolarczyk

11.    Gatunki rzadkie i zagrożone – czerwona księga roślin województwa lubelskiego, dr Anna Cwener, mgr Joanna Szkuat, mgr inż. Marta Sapko, dr Grażyna Szymczak

12.    Fluktuacje liczebności wybranych gatunków rzadkich na nadgoplańskich łąkach, dr Dorota Gawenda-Kempczyńska, dr Dariusz Kamiński, dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK, mgr Iwona Łazowy-Szczepanowska

13.    Inwentaryzacja i ochrona zasobów Helichrysum arenarium (L.) Moench w Polsce, mgr inż. Anna Forycka, mgr inż. Sława Kitkowska, dr Artur Adamczak, mgr Elżbieta Bilińska

14.    Arenaria graminifolia Schrad. w Polsce – charakterystyka nowych stanowisk, mgr inż. Kateryna Fyałkowska

15.    Struktura taksonomiczna, przestrzenna i wiekowa drzew w Ogrodzie Botanicznym UKW jako efekt zmian funkcji obiektu, dr hab. Katarzyna Marcysiak, prof. uczelni, mgr Paula Studzińska, mgr Monika Żychlewicz

16.    Obserwacje fenologiczne w Arboretum Kórnickim – zmiany klimatu a wiosenne kwitnienie, mgr inż. Kinga Nowak, mgr inż. Katarzyna Broniewska

17.    Festuca arundinacea Schreb. jako fakultatywny halofit siedlisk antropogenicznych, dr Artur Adamczak, mgr Elżbieta Bilińska, mgr inż. Romuald Mordalski, Aurelia Pietrowiak, Hanna Zalińska, mgr Anna Forycka, dr Przemysław Baraniecki, dr Jolanta Batog

18.    Kolekcja jeżyn Rubus L. z Podkarpacia w Arboretum w Cisowej, dr Narcyz Piórecki, dr Mateusz Wolanin, mgr Ewa Antoniewska

19.    Różnorodność gatunkowa w kolekcji roślin z rodzaju Rubus prowadzonej w Instytucie Ogrodnictwa – PIB, mgr inż. Justyna Wójcik-Seliga

20.    Alpinarium Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu – przewodnik geobotaniczny, dr Jolanta Jańczyk-Węglarska, dr Karol Węglarski

21.    Zasoby genowe pszenżyta ozimego jako genetyczne źródło cech jakościowych ziarna, dr Aneta Kramek, prof. dr hab. Wanda Kociuba, dr Jacek Gawroński

22.    Kolekcja ziemniaka diploidalnego źródłem cech jakości i odporności dla hodowli w dobie zmieniającego się klimatu, mgr Paulina Smyda-Dajmund, mgr inż. Iwona Wasilewicz-Flis

23.    Kolekcja polowa wieloletnich gatunków dzikich buraka sekcji Corollinae, mgr Kamilla Kużdowicz

24.    Ocena morfologiczna obiektów dyni olbrzymiej Cucurbita maxima Duchesne pochodzących z kolekcji Polskiego Banku Genów, mgr inż. Karolina Kaźmińska, dr Aleksandra Korzeniewska, dr inż. Dariusz Gozdowski, prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski

25.    Charakterystyka zasobów genowych chmielu pod względem zawartości ksantohumolu, dr Urszula Skomra, mgr Karolina Kursa

26.    Zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe tymianku właściwego Thymus vulgaris L. pod względem cech morfologiczno-rozwojowych i chemicznych, dr Olga Kosakowska, dr hab. Katarzyna Bączek, dr inż. Jarosław L. Przybył, prof. dr hab. Zenon Węglarz

27.    Zawartość Zn, Cu, Pb, Mn i Fe w roślinach Thymus serpyllum L., dr inż. Anna Figas, dr hab. inż. Anna K. Sawilska, dr inż. Magdalena Tomaszewska-Sowa, prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski, mgr Katarzyna Klimkowska

28.    Przełamywanie spoczynku i poprawa zdolności kiełkowania nasion traganka mongolskiego Astragalus membranaceus var. mongholicus, dr Ewelina Pióro-Jabrucka, dr hab. Katarzyna Bączek, prof. dr hab. Zenon Węglarz

29.    Gatunki ozdobne z rodzaju Nicotiana, dr Anna Czubacka, prof. dr hab. Teresa Doroszewska

30.    Reakcja nadwrażliwości na wirusa brązowej plamistości pomidora na tytoniu Tomato spotted wilt virus, TSWV w obrębie rodzaju Nicotiana, mgr Anna Depta, prof. dr hab. Teresa Doroszewska

31.    Ocena jakości surowców zielarskich z zastosowaniem nowoczesnych kolumn chromatograficznych na przykładzie Saposhnikovia divaricata, dr inż. Jarosław L. Przybył, mgr Jan Stefaniak

32.    Wstępna analiza chromatograficzna (TLC) związków fenolowych w nadziemnych częściach wybranych  gatunków roślin z podrodziny Bambusae z Narodowej Kolekcji Traw Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy, dr Maciej Balcerek, dr inż. Włodzimierz Majtkowski, mgr Natalia Trąbczyńska

33.    Wpływ szczepionki mikoryzowej na rozwój roślin, plon i wartość surowcową koszyczków kwiatowych arniki łąkowej (Arnica chamissonis Less.), inż. Sylwia Koczkodaj, dr Marzena Sujkowska-Rybkowska, dr hab. Agata Jędrzejuk, dr hab. Katarzyna Bączek

34.    Różnorodność gatunkowa grzybów wielkoowocnikowych w ogrodach botanicznych Bydgoszczy, mgr Barbara Kilińska

35.    Dziko żyjące pszczoły (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) ogrodów botanicznych w Bydgoszczy, mgr Anna Sobieraj-Betlińska, dr Lucyna Twerd

36.    Ogród Botaniczny UKW jako miejsce rozrodu i wychowu młodych oraz baza pokarmowa dla gatunków ptaków objętych ochroną z sześciu rzędów: Passeriformes, Piciformes, Columbiformes, Anseriformes, Coraciiformes i Charadriiformes, mgr Monika Wójcik-Musiał

37.    Dlaczego nieśmiałość koron? - język edukacji przyrodniczej, mgr inż. Katarzyna Misiak