KONFERENCJA 2021

50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

z Konferencją naukową:

Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020

w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych

 

 

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowym Zjeździe Polskich Ogrodów Botanicznych, który odbędzie się on-line w dniach 17-18 czerwca 2021 r. w Bydgoszczy.

 

Zjazd planowany był na ubiegły rok, szczególny dla bydgoskich ogrodów botanicznych z racji okrągłych rocznic powołania tych placówek: Ogród Botaniczny UKW obchodził 90-lecie, Ogród Botaniczny IHAR – 70-lecie, a Ogród Botaniczny LPKiW – 40-lecie.

 

Sytuacja pandemiczna nie pozwoliła nam w ubiegłym roku zorganizować Konferencji, jednak chcąc utrzymać tradycję Zjazdów oraz uhonorować jubileusze bydgoskich ogrodów – postanowiliśmy zaprosić Państwa na Konferencję on-line.

 

Planowany w 2021 roku Zjazd będzie jednocześnie wspaniałą okazją do świętowania jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej Pana Prof. dra hab. Jerzego Puchalskiego.

 

 

 

Organizatorzy:

 

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkego w Bydgoszczy

Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy

Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku ”Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy