FlorNatur ROBiA

 

  „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”                                                                   

 

 

Przedsięwzięcie realizowane przez Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, dofinansowano ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 • Wartość projektu: 1 192 102,00 PLN
 • Kwota dotacji: 1 132 496,00 PLN

 

Koordynatorzy projektu:

 • mgr Damian Matynia – koordynator merytoryczny projektu
  Telefon: 32 / 779-76-02
  GSM: 533-061-211
  E-mail: radaogrodow@gmail.com
   
 • mgr Monika Raczyńska - koordynator finansowo-techniczny projektu
  Telefon / fax: 32 / 757-87-49
  GSM: 510-530-577
  E-mail: ecef@ecef.com.pl
   

Instytucje uczestniczące w realizacji projektu:

 • Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
 • Ogród Botaniczny UMCS ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin 63
 • PAN Ogród Botaniczny CZRB ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 76
 • Ogród Botaniczny UAM ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań
 • Leśny Bank Genów Kostrzyca ul. Miłków 300, 58-535 Miłków
 • Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
 
 CELE PROJEKTU                                              ZASIĘG PROJEKTU                                           LISTA GATUNKÓW