FlorNatur ROBiA

 

 

Ogólnopolski projekt pt. „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”.

W wyniku współpracy zawiązanej w obrębie Stowarzyszenia udało się stworzyć konsorcjum pięciu partnerów – instytucji prowadzących badania naukowe, monitoring oraz uprawę ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju (Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie oraz Leśny Bank Genów Kostrzyca). Realizacja powyższego zadania pozwoliła na utworzenie regionalnych banków nasion, które są ważnymi ogniwami w krajowym systemie ochrony ex situ. W przyszłości chcielibyśmy również aby systemem tym zostały objęte kolejne ogrody botaniczne i arboreta w Polsce.  

 

Przedsięwzięcie realizowane przez Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, dofinansowano ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

233/2013/Wn-12/OP-WK/D

 

 

 • Wartość projektu: 1 192 102,00 PLN
 • Kwota dotacji: 1 132 496,00 PLN

 

Koordynatorzy projektu:

 • mgr Damian Matynia – koordynator merytoryczny projektu
  Telefon: 32 / 779-76-02
  GSM: 533-061-211
  E-mail: radaogrodow@gmail.com
   
 • mgr Monika Raczyńska - koordynator finansowo-techniczny projektu
  Telefon / fax: 32 / 757-87-49
  GSM: 510-530-577
  E-mail: ecef@ecef.com.pl
   

Instytucje uczestniczące w realizacji projektu:

 • Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
 • Ogród Botaniczny UMCS ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin 63
 • PAN Ogród Botaniczny CZRB ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 76
 • Ogród Botaniczny UAM ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań
 • Leśny Bank Genów Kostrzyca ul. Miłków 300, 58-535 Miłków
 • Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów

 

Broszura:

   CELE PROJEKTU                                              ZASIĘG PROJEKTU                                           LISTA GATUNKÓW