Zarząd ROBiA

 Na zdjęciu od lewej: Jerzy Puchalski, Justyna Wiland-Szymańska, Paweł Kojs, Grażyna Szymczak, Damian Matynia

 

ZARZĄD RADY OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE 

PREZES

 

  

 dr Paweł Kojs

 

 

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

WICEPREZES 

 

 prof. dr hab. Jerzy Puchalski

 

    

   

PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie  

 

  

  

WICEPREZES                       

   

 dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

 

 

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

SEKREATARZ                       

  

 dr Grażyna Szymczak

 

 

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  

CZŁONEK ZARZĄDU

 

 dr Dorota Mańkowska

 

 

Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi

  

CZŁONEK ZARZĄDU

  

 mgr inż. Czesław Kozioł 

 

 

Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca

*kadencja 2016-2019