Zarząd ROBiA

 Na zdjęciu od lewej: Jerzy Puchalski, Justyna Wiland-Szymańska, Paweł Kojs, Grażyna Szymczak, Damian Matynia

 

ZARZĄD RADY OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE 

PREZES

 

  

 dr Grażyna Szymczak 

 

 

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie        

WICEPREZES 

 

 dr Paweł Kojs

 

    

   

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 

  

  

 

WICEPREZES                       

   

 

 dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

 

 

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

SEKREATARZ                       

  

 

 mgr Damian Matynia

 

 

 

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 

  

CZŁONEK ZARZĄDU

 

 dr Dorota Mańkowska

 

 

Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi

  

CZŁONEK ZARZĄDU

  

 mgr inż. Andrzej Przewłocki

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska - Arboretum Wirty

*kadencja 2019-2023