PATRONAT I KOMITET HONOROWY

2021-03-25 - PATRONAT I KOMITET HONOROWY

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

 

     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorz Puda

 

     Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Andrzej Szweda-Lewandowski

 

     Prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski

     

     Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy             – Dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni

 

  

Rolę Członków Komitetu Honorowego przyjęli: 

 

Prof. dr hab. Henryk J. Bujak, Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

 

Dr hab. inż. Magdalena Szechyńska-Hebda, Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

 

Mgr Szymon Kosmalski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 

Marcin P. Heymann, Prezes Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku sp. o.o. w Bydgoszczy

 

Dr Paweł Kojs, Wiceprezes Zarządu ROBiAwP,  Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, Wicedyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 

Dr Wiesław Podyma, Kierownik Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB w Radzikowie

 

Dr Grażyna Szymczak, Prezes Zarządu ROBiAwP, Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

strona:
1