MIĘDZYNARODOWE

Międzynarodowy projekt pt. „Rewitalizacja dendrarium Ludwika Młokosiewicza”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika"

 

ETAP I

Wartość projektu: 41 940,00 PLN

Kwota dotacji: 37 340,00 PLN

ETAP II

Wartość projektu: 78 982,00 PLN

Kwota dotacji: 69 926,00 PLN

 

Instytucje uczestniczące w realizacji projektu:

 

  • Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Marcule (Marcule 1, 27-100 Iłża)
  • SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, (ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów)
  • P.H.U. „ABIES” sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce (ul. Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina)
  • Green Park sp. z o.o. Radomsko (ul. Sanicka 26, 97-500 Radomsko)
  • Park Narodowy w Lagodekhi - Lagodekhi Protected Areas ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები (Georgia,0114 Tbilisi,G. Gulua Str.#6)

 

Założeniem projektu jest uhonorowanie dorobku polskiego XIX-wiecznego przyrodnika, podróżnika i leśnika związanego z Gruzją - Ludwika Młokosiewicza oraz ochrona jego spuścizny. W tym celu planuje się rewitalizację założonego przez niego znanego ogrodu – dendrarium w Lagodechi, gdzie zgromadził rzadkie okazy kaukaskich drzew i krzewów. Zaniedbany i podupadły dziś ogród należy do Parku Narodowego Lagodechi założonego m.in. z inicjatywy Młokosiewicza. Prace I etapu polegały na analizie stanu istniejącego - sporządzenie mapy, inwentaryzacji dendrologicznej, analizy fitosanitarnej, stanu zachowania infrastruktury, wytycznych konserwatorskich dot. gospodarki drzewostanem. Podsumowaniem I etapu jest projekt koncepcyjny rewitalizacji ogrodu stanowiący podstawę do dalszych działań terenowych w II etapie projektu. Prace wykonują wolontariacko specjaliści – dendrolodzy, leśnicy i architekci krajobrazu oraz osoby zajmujące się konserwacją drzew:

 

Marian Grodzki - emerytowany dyrektor Arboretum Leśnego w Zielonce Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Udział w projektowaniu i zakładanie Arboretum Leśnego w Zielonce Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Inwentaryzacja dendrologiczna kilkunastu parków podworskich oraz założenia ich rewitalizacji; Inwentaryzacja dendrologiczna parku podworskiego, rewitalizacja z przystosowaniem do potrzeb powstającego pola golfowego " Trzaskowo Golf " oraz nadzór nad wykonawstwem; Dwuletnie studium z zakresu szkółkarstwa kontenerowego organizowane przez U.S. Departament of Agriculture Szwecji oraz Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie; Wykłady na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa, Kierunek: design krajobrazu, studia stacjonarne I i II stopnia z zakresu:
- Inwentaryzacja geodezyjna i wybrane zagadnienia planowania przestrzennego,
- Szata roślinna i podstawy dendrologii,
- Podstawy gleboznawstwa z mineralogią.
Prowadzenie praktyk semestralnych dla studentów Wydziału Ogrodniczego, ćwiczeń terenowych z Hodowli Lasu Wydziału
Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Piotr Banaszczak - dendrolog specjalizujący się w aklimatyzacji obcych gatunków drzew i krzewów klimatu umiarkowanego; architekt krajobrazu - absolwent Oddziału Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie. Autor i współautor kilkunastu projektów z dziedziny architektury krajobrazu, w tym ogrodów zabytkowych. Kierownik Arboretum SGGW w Rogowie - jednego z najbogatszych i najciekawszych z punktu widzenia zbiorów dendrologicznych arboretów w naszej części Europy.

 

Radosław Koniarz - leśnik, absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od 15 lat związany zawodowo z tworzeniem od podstaw Arboretum w Nadleśnictwie Marcule, specjalista z zakresu edukacji leśnej i turystyki. Odpowiedzialny za prowadzenie i funkcjonowanie Centrum Edukacji Przyrodniczej im. ks. bp Jana Chrapka i Arboretum w Nadleśnictwie Marcule. Wielokrotnie przebywał w Gruzji m.in. w Lagodekhi i dendrarium nawiązując kontakty z administracją PN, miejscowymi członkami stowarzyszenia polonijnego. Upoważniony przez ROBiA do nawiązywania oficjalnych kontaktów ze stroną gruzińską w sprawach związanych z rewitalizacją dendrarium.

 

Edyta Nowicka – leśnik, doktor nauk leśnych, absolwentka Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, od 18 lat związana z Lasami Państwowymi, obecnie kierownik zespołu ds. Promocji i Mediów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, absolwentka studiów podyplomowych Praktyczna Psychologia Społeczna na SWPS w Warszawie. Interesuje się botaniką, sztuką bonsai oraz survivalem i fotografią. Ma doświadczenie w komunikacji społecznej, sporządzaniu relacji fotograficznych i filmowych oraz redagowaniu materiałów wydawniczych i dla mediów o tematyce przyrodniczej, w tym
mediach społecznościowych.

 

Przemysław Kosowski - Leśnik, przyrodnik, arborysta, aktywny działacz Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew. Założyciel firmy Green Park funkcjonującej na polskim rynku od 2008 roku. Od samego początku odpowiedzialny za:
opiekę nad drzewami w tkance miejskiej, wprowadzenie nowoczesnych metod diagnostycznych w tej dziedzinie ( tomograf soniczny, pulling test, dyna root), osoba szkoląca w zakresie diagnostyki oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w wielu urzędach na terenie kraju, koordynator prac wykonawczych przy rewaloryzacji terenów zabytkowych (parki, skwery z sukcesem zakończonych kilkanaście projektów w takich miastach jak Radomsko, Przedbórz, Łódz, Włoszczowa, Bełchatów),
autor opinii dendrologicznych dla pomników przyrody, drzew cennych, konsultant oraz wykonawca projektów ekologicznych dla miast takich jak " Bełchatów w zieleni " (Projekt obejmujący zagospodarowanie 30 Ha), koordynator projektu badawczego "Drzewa Miejskie" organizowanego w porozumieniu i współpracy z SGGW i wybranymi samorządami.

 

Radosław Kosowski - leśnik, arborysta, posiadający uprawnienia do pracy na wysokości oraz uprawnienia alpinistyczne, pracował w firmie Green Park przy badaniu i pielęgnacji drzew trudnych przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego i diagnostycznego.

 

 

EFEKTY PROJEKTU

etap I

EFEKTY PROJEKTU

etap II

 

 

PISZĄ O NAS:

 

Więcej informacji o pasjonującym życiu Ludwika Młokosiewicza i Jego dziełach znajdą Państwo pod linkiem