Polecamy

KSIĄŻKA DOSTĘPNA JUŻ W SIERPNIU!!! Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, na świeżym powietrzu i tekst „NARODOWY INSTYTUT POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ POLONIKA

Z radością pragniemy poinformować o otrzymaniu dofinansowania ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika", na realizację zadania pt. Rewitalizacja dendrarium Ludwika Młokosiewicza-etap pierwszy. Oficjalnymi partnerami w realizacji projektu są Nadleśnictwo Marcule, Lasy Państwowe, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie, Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie UPP - Arboretum Leśne w Zielonce oraz Lagodekhi Protected Areas ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები / Lagodekhi Protected Areas
"Być na Kaukazie i nie widzieć Młokosiewicza
to jakby być w Rzymie i nie zobaczyć Papieża”
(Prace Ogrodu Botanicznego Carskiego Uniwersytetu Jurjewskogo, 1911 rok)
Więcej informacji o pasjonującym życiu Ludwika Młokosiewicza i Jego dziełach znajdziecie Państwo m.in. pod linkiem 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu

Jubileusz Profesora Jerzego Puchalskiego

W dniu 17 czerwca 2021 prof. dr hab. Jerzy Puchalski, wieloletni dyrektor Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, obchodził jubileusz pracy zawodowej.

czytaj więcej

Stanowisko ws. planowanej lokalizacji kolei biegnącej w sąsiedztwie Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Zdaniem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce proponowany przebieg kolei wielkich prędkości (Studium CPK, Ciąg nr 7, linia kolejowa nr 170) poprzez okolice Mikołowa-Mokrego jest sprzeczny z wymogami ochrony krajowego dziedzictwa przyrodniczego i naraziłby na utratę wyjątkowych w skali regionu walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Z tego powodu Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce wyraża stanowczy sprzeciw.

czytaj więcej