Polecamy

 

POZNAJ NAS BLIŻEJ wideo

Ogólnopolski projekt pt. „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”.

W wyniku współpracy zawiązanej w obrębie Stowarzyszenia udało się stworzyć konsorcjum pięciu partnerów – instytucji prowadzących badania naukowe, monitoring oraz uprawę ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju (Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie oraz Leśny Bank Genów Kostrzyca). Realizacja powyższego zadania pozwoliła na utworzenie regionalnych banków nasion, które będą ważnymi ogniwami w krajowym systemie ochrony ex situ. W przyszłości chcielibyśmy również aby systemem tym zostały objęte kolejne ogrody botaniczne i arboreta w Polsce.  

Władze Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce w nowej kadencji

W dniach 17-21 stycznia 2020 roku odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, tym samym miało miejsce pierwsze Walne Zgromadzenie Członków odbywające się po roku kalendarzowym, w którym upłynął okres kadencji Władz Stowarzyszenia na lata 2016-2019. Skutkiem tego nabrały mocy prawnej mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2020-2024.

 

czytaj więcej

A Meeting of the EBGC

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi i w budynku

W ten weekend w Polsce odbywa się wyjątkowe spotkanie. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu gości przedstawicieli European Botanic Gardens Consortium (EBGC) w którym spotykają się przedstawiciele wszystkich sieci krajowych, reprezentujących ogrody botaniczne poszczególnych krajów. 

czytaj więcej