Polecamy

OPINIA PAŃSTWOWEJ RADY OCHRONY PRZYRODY

w sprawie projektu aneksu do planu urządzania lasu Nadleśnictwa Białowieża (czytaj)

Ogólnopolski projekt pt. „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”.

W wyniku współpracy zawiązanej w obrębie Stowarzyszenia udało się stworzyć konsorcjum pięciu partnerów – instytucji prowadzących badania naukowe, monitoring oraz uprawę ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju (Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie oraz Leśny Bank Genów Kostrzyca). Realizacja powyższego zadania pozwoliła na utworzenie regionalnych banków nasion, które będą ważnymi ogniwami w krajowym systemie ochrony ex situ. W przyszłości chcielibyśmy również aby systemem tym zostały objęte kolejne ogrody botaniczne i arboreta w Polsce. 

 


 

Broszura projektu FlorNatur ROBiA

Oddajemy do Państwa rąk wydawnictwo, które powstało w trakcie realizacji projektu FlorNatur ROBIA. Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w niniejszym opracowaniu przyda się Państwu w pracy zawodowej,  w rozwijaniu zainteresowań prywatnych oraz będzie źródłem informacji i inspiracji dla osób i instytucji uczestniczących w projektach związanych z ochroną różnorodności biologicznej metodami ex situ.

 

  

 


 

KODeks dobrych praktyk

Zachęcamy do zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk, wydanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

czytaj więcej

XLVI Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Serdecznie zachęcamy do udziału w tegorocznym XLVI Zjeździe Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce oraz towarzyszącej mu Konferencji: „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej strategii ochrony świata roślin 2020", zaplanowanych w dniach 13 - 16 czerwca 2016 r.

czytaj więcej

Publikacja (Gatunki i odmiany żurawek....)

Żurawki budzą podziw oraz zachwycają bogactwem barw i różnorodnych wzorów liści, zarówno w ogrodach przydomowych, jak i w zieleni miejskiej oraz parkach. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją dotyczącą tych niezwykle ciekawych roślin ozdobnych" 

czytaj więcej

40 lat CITES na świecie, 25 lat w Polsce

W tym roku obchodzimy 40-lecie wejścia w życie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, tzw. Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) i 25-lecie jej funkcjonowania w Polsce. Wczoraj miała miejsce konferencja jubileuszowa organizowana przez Ministerstwo Środowiska podsumowująca ten okres.

czytaj więcej

Porozumienie o współpracy

W dniu 20 października 2015 r. władze Uniwersytetu Opolskiego, reprezentowane przez prof. dr hab. Stanisława Sławomira Niciei - Rektora Uniwersytetu Opolskiego, podpisały porozumienie o współpracy z Radą Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, reprezentowaną przez dr Pawła Kojsa – Prezesa Zarządu. 

czytaj więcej

Ratujmy drzewa i krzewy hebanowe!

projekt "GEA" ma celu zwiększyć wiedzę o różnorodności drzew i krzewów hebanowych na całym świecie oraz wzmocnić ich ochronę. Jako sieć krajowa uprzejmie prosimy o przekazywanie informacji na temat polskich kolekcji roślin z rodzaju Diospyros.

czytaj więcej
27 06.2016

57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego

 

57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego pod hasłem „Botanika – tradycja i nowoczesność” odbędzie się w dniach od 27 czerwca do 3 lipca 2016 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz w salach wykładowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego. Głównym organizatorem konferencji jest Oddział Lubelski PTB.

 

czytaj więcej
04 09.2016

Targi ogrodnicze

 

Targi umożliwiają zapoznanie się ze wszystkimi nowinkami ze świata ogrodnictwa, szczególnie w dziedzinie tworzenia i pielęgnacji ogrodu oraz wyposażenia. 

 

czytaj więcej
29 11.2016

Magnolia International Symposium

3. Międzynarodowe Sympozjum dotyczące rodziny magnoliowatych mające na celu stworzenie międzynarodowego forum dla naukowców, badaczy i amatorów w celu wymiany poglądów w dziedzinie biologii i ochrony tych gatunków.

 

czytaj więcej