Polecamy

 JUŻ DOSTĘPNA!!!

 Książka objęta patronatem przez Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Ogólnopolski projekt pt. „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”.

W wyniku współpracy zawiązanej w obrębie Stowarzyszenia udało się stworzyć konsorcjum pięciu partnerów – instytucji prowadzących badania naukowe, monitoring oraz uprawę ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju (Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie oraz Leśny Bank Genów Kostrzyca). Realizacja powyższego zadania pozwoliła na utworzenie regionalnych banków nasion, które będą ważnymi ogniwami w krajowym systemie ochrony ex situ. W przyszłości chcielibyśmy również aby systemem tym zostały objęte kolejne ogrody botaniczne i arboreta w Polsce.  

Stanowisko ws. planowanej lokalizacji kolei biegnącej w sąsiedztwie Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Zdaniem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce proponowany przebieg kolei wielkich prędkości (Studium CPK, Ciąg nr 7, linia kolejowa nr 170) poprzez okolice Mikołowa-Mokrego jest sprzeczny z wymogami ochrony krajowego dziedzictwa przyrodniczego i naraziłby na utratę wyjątkowych w skali regionu walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Z tego powodu Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce wyraża stanowczy sprzeciw.

czytaj więcej

Reprezentacja Polski w Europejskim Konsorcjum Ogrodów Botanicznych

Pragniemy z radością poinformować, że w roku 2020 przedstawicielami krajowymi dla Polski w Europejskim Konsorcjum Ogrodów Botanicznych zostali: dr hab. Justyna Wiland-Szymańska prof. UAM (dyrektor Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu) oraz dr Paweł Kojs (dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego), tym samym zastępując pełniącego tę funkcję od ponad 16 lat prof. Jerzego Puchalskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy w celu zapewnienia różnorodności roślin dla dobra ludzi i naszej planety!

czytaj więcej

Władze Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce w nowej kadencji

W dniach 17-21 stycznia 2020 roku odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, tym samym miało miejsce pierwsze Walne Zgromadzenie Członków odbywające się po roku kalendarzowym, w którym upłynął okres kadencji Władz Stowarzyszenia na lata 2016-2019. Skutkiem tego nabrały mocy prawnej mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2020-2024.

 

czytaj więcej