Polecamy

 Książka objęta patronatem przez Radę Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Ogólnopolski projekt pt. „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”.

W wyniku współpracy zawiązanej w obrębie Stowarzyszenia udało się stworzyć konsorcjum pięciu partnerów – instytucji prowadzących badania naukowe, monitoring oraz uprawę ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju (Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie oraz Leśny Bank Genów Kostrzyca). Realizacja powyższego zadania pozwoliła na utworzenie regionalnych banków nasion, które będą ważnymi ogniwami w krajowym systemie ochrony ex situ. W przyszłości chcielibyśmy również aby systemem tym zostały objęte kolejne ogrody botaniczne i arboreta w Polsce.  

Raport dotyczący implementacji GSPC

Nowy raport na temat postępów w osiąganiu celów Światowej Strategii Ochrony Roślin (GSPC) do 2020 r. Podkreśla sukces w dostosowywaniu działań światowej społeczności zajmującej się botaniką i ochroną roślin poprzez wspólny zestaw zasad i celów. Raport pokazuje, że chociaż większość z 16 celów wieloletniego planu ochrony globalnej różnorodności roślin nie zostanie osiągnięta, kraje poczyniły znaczne postępy w realizacji wielu z nich.

United Nations Decade on Biodiversity

Dowiedz się więcej: https://www.cbd.int/doc/press/2020/pr-2020-09-23-gspc-en.pdf

czytaj więcej

Stanowisko ws. planowanej lokalizacji kolei biegnącej w sąsiedztwie Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Zdaniem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce proponowany przebieg kolei wielkich prędkości (Studium CPK, Ciąg nr 7, linia kolejowa nr 170) poprzez okolice Mikołowa-Mokrego jest sprzeczny z wymogami ochrony krajowego dziedzictwa przyrodniczego i naraziłby na utratę wyjątkowych w skali regionu walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Z tego powodu Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce wyraża stanowczy sprzeciw.

czytaj więcej