Aktualności

2017-05-12 - XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Geopark Kielce z ogromną przyjemnością informuje, iż rozpoczęła się procedura rejestracji uczestników XLVII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Tegoroczny Zjazd odbędzie się w dniach 18 - 21 września 2017 r. w Kielcach.

Poniżej link do strony Geoparku Kielce zawierającej wszystkie niezbędne informacje organizacyjne oraz formularz rejestracyjny:

 

 http://geopark-kielce.pl/ogrodbotaniczny/xlvii-zjazd-ogrodow/

  

Kolejne informacje dotyczące Zjazdu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Geoparku Kielce oraz na stronie ROBIA.

 

W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą pod numerem telefonu: 530 042 838.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe i odwiedzenia Kielc.

 

 

Dyrektor Geoparku Kielce Pani Elżbieta Czajkowska i Zespół Ogrodu Botanicznego w Kielcach

2017-03-29 - EuroGard 2018

VIII Europejski Kongres Ogrodów Botanicznych będzie miał miejsce w Lizbonie (Portugalia) w dniach od 7-11 maja 2018. Spotkanie odbędzie się pod hasłem: "Botanic Gardens, People and Plants for a Sustainable World"

Pragniemy poinformować, że uruchomiono już stronę konferencyjną tego wydarzenia: http://www.eurogard2018.org/

2017-03-14 - 1% dla Ogrodów Botanicznych

Zbliża się okres rozliczeniowy, dlatego każdego, komu bliska jest idea wspierania polskich ogrodów botanicznych, prosimy o przekazanie 1%. Z góry pięknie dziękujemy!

 

KRS: 0000405119

2016-10-17 - Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku - konferencja naukowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku” organizowanej przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku oraz Komisję Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w dniach 17-19 października 2016 roku.

 

Szczegóły na: http://www.idpan.poznan.pl/informacje-ogolne-konferencja-naukowa-2016.html

 

 

2016-06-13 - XLVI Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

 

Ogród Botaniczny „Podlaski Ogród Ziołowy” i Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Zakątek” w Korycinach mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową
„KOLEKCJE ROŚLIN UŻYTKOWYCH
W ŚWIETLE GLOBALNEJ STRATEGII
OCHRONY ŚWIATA ROŚLIN 2020”
organizowaną w ramach
XLVI ZJAZDU POLSKICH OGRODÓW BOTANICZNYCH
 pod patronatem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
Koryciny, 13-16 czerwca 2016 r.

 

KOMUNIKAT

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

Ważne terminy

  • zgłoszenie uczestnictwa: do 31.03.2016
  • nadsyłanie abstraktów: do 29.04.2016
  • dokonanie opłat konferencyjnych: najpóźniej do 15.05.2016
  • nadsyłanie materiałów do wydawnictwa: do 5.06.2016

 

Więcej informacji: www.pozkoryciny2016.pl

2015-12-21 - Publikacja (Gatunki i odmiany żurawek....)

Żurawki budzą podziw oraz zachwycają bogactwem barw i różnorodnych wzorów liści zarówno w ogrodach przydomowych, jak i w zieleni miejskiej oraz parkach. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją dotyczącą tych niezwykle ciekawych roślin ozdobnych "Gatunki i odmiany żurawek (Heuchera L.) rodzina skalnicowatych (Saxifragaceae)" 

 

2015-11-18 - 40 lat CITES na świecie, 25 lat w Polsce

W tym roku obchodzimy 40-lecie wejścia w życie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, tzw. Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) i 25-lecie jej funkcjonowania w Polsce. Wczoraj miała miejsce konferencja jubileuszowa organizowana przez Ministerstwo Środowiska podsumowująca ten okres.

 

Rocznie międzynarodowy obrót okazami roślin i zwierząt nielegalnego pochodzenia sięga setek milionów sztuk, a jego wartość jest liczona w miliardach dolarów. - Szacuje się, że handel gatunkami CITES jest trzecim pod względem przynoszonych „dochodów”, zaraz po handlu ludźmi i narkotykami, rodzajem przestępstwa. To pokazuje, że pomimo 40 lat funkcjonowania konwencji, nadal jest w tym obszarze dużo do zrobienia - nie tylko w zakresie kontroli w państwach, z których gatunki pochodzą, lecz także tam, gdzie są importowane. Przed nami także olbrzymia praca w zakresie edukacji i propagowania ochrony gatunków CITES – mówił podczas otwarcia konferencji Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody.

 

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wykładów m.in. o historii działań na rzecz ochrony gatunków CITES w Polsce, o tym, jak wygląda CITES w Służbie Celnej oraz jakie dylematy miewa Państwowa Rada Ochrony Przyrody, czyli organ naukowy CITES. Były również prelekcje poświęcone wilkom, roślinom CITES w polskich ogrodach botanicznych oraz obowiązkom ogrodów zoologicznych związanych z realizowaniem postanowień Konwencji Waszyngtońskiej.

 

Konferencja była też okazją do wręczenia odznaczeń za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dyplomów uznania osobom zaangażowanym w realizację i egzekwowanie przepisów CITES.*

 

 

 

*źródło: Ministerstwo Środowiska

2015-10-20 - Porozumienie o współpracy

W dniu 20 października 2015 r. władze Uniwersytetu Opolskiego, reprezentowane przez prof. dr hab. Stanisława Sławomira Niciei - Rektora Uniwersytetu Opolskiego, podpisały porozumienie o współpracy z Radą Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, reprezentowaną przez dr Pawła Kojsa – Prezesa Zarządu.

 

Partnerzy zamierzają wspierać się w realizacji procesu utworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego na terenie dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie, w szczególności poprzez:

  

  • realizację projektów naukowo-badawczych dotyczących m.in. rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, a także ochrony różnorodności biologicznej obszarów wiejskich;
  • realizację projektów rozwojowych i wdrożeniowych;
  • projektów edukacyjnych i dydaktycznych;
  • organizowanie wspólnych wystaw, plenerów, warsztatów, seminariów i konferencji;
  • wymianę kadr, konsultacji naukowych oraz wspólnych publikacji naukowych.

 

2015-10-08 - Podsumowanie IX Międzynarodowego Kongresu Edukacji w Ogrodach Botanicznych

W dniach 26 kwietnia - 1 maja 2015r. odbył się 9. Międzynarodowy Kongres Edukacji w ogrodach botanicznych. Spotkanie było wielkim sukcesem w którym udział wzięło ponad 300 delegatów, reprezentujących ogrody botaniczne z całego świata. Wnioski z debat zostały zebrane w pełnym podsumowaniu kongresu, które można uzyskać tutaj.

2015-09-22 - Ratujmy drzewa i krzewy hebanowe!

 

 

Informujemy o projekcie "Global Survey of Ex situ Ebony Collections" prowadzonym przez Botanic Gardens Conservation International oraz Missouri Botanical Garden. Projekt ma celu zwiększyć wiedzę o różnorodności drzew i krzewów hebanowych na całym świecie oraz wzmocnić ich ochronę. Rośliny te są zagrożone z powodu nadmiernego pozyskiwania ich czarnego drewna oraz nadmiernej eksploatacji lasów. BGCI przyczynia się do niniejszego projektu zbierając informację na temat kolekcji gatunków z rodzaju Diospyros w ogrodach botanicznych na całym świecie. Jako sieć krajowa uprzejmie prosimy o przekazywanie informacji na temat polskich kolekcji roślin z rodzaju Diospyros. 

  

Prosimy o przekazanie karty informacyjnej dotyczącej roślin z rodzaju Diospyros w Państwa kolekcji na adres: ebony@bgci.org (kopia: radaogrodow@robia.pl)

 

więcej informacji o projekcie: http://www.bgci.org/plant-conservation/ebony_survey/