Aktualności

2015-04-17 - Symposium Botanic gardens in a changing world

Dwudniowe sympozjum na temat aktualnych i przyszłych zadań oraz wyzwań związanych z ogrodami botanicznymi. Konferencja odbędzie się 17 i 18 kwietnia 2015 roku i organizowana będzie przy okazji 425. rocznicy powstania ogrodu botanicznego Leiden (Holandia).

 

 

więcej informacji:

http://hortus.leidenuniv.nl/index.php?/english/newsitem/symposium_botanic_gardens_in_a_changing_world/

2015-04-16 - Warsztaty - Edukacja w Ogrodach Botanicznych

Dostrzegając mało wykorzystywany, a ogronmy potencjał edukacyjny ogrodów botanicznych i arboretów, ROBiAP pragnie rozwinąć tę dziedzinę naszej działalności. Pierwszym krokiem będzie zorganizowanie 2-dniowego spotkania edukatorów z ogrodów botanicznych i arboretów w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Będzie ono miało charakter warszatów z dyskusją na temat miejsca edukacji w ogrodach botanicznych oraz mozliwościami jej rozwoju. Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń edukatorów, a także stworzenie płaszczyzny współpracy, która umożliwi m. in. wspólne pisanie grantów, wymiany wystaw (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych) itp. Na spotkaniu przedstawiciele kazdego ogrodu będą proszeni o przedstawienie (w formie prezentacji multimedialnej) działalności edukacyjnej swojej placówki. Warsztaty odbędą się w terminie 16-17.04.2015 r. (czwartek i piątek). Mamy nadzieję, ze to spotkanie przyczyni się do stworzenia platformy wymiany doświadczeń oraz współpracy w zakresie edukacji pomiędzy ogrodami i arboretami w całej Polsce.

 

-komunikat

-zgłoszenie

-schemat streszczenia

2015-02-28 - Kodeks dobrych praktyk: Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”, wydanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dokument opracowało grono ekspertów, a treść zaakceptowało 20 instytucji reprezentujących administrację publiczną, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz wiodące stowarzyszenia branży ogrodniczej.

Kodeks „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia" jest dedykowany osobom uprawiającym własne ogrody, jak również zawodowo zajmującym się ogrodnictwem, osobom którym nieobojętna jest ochrona przyrody i troska o środowisko.

Publikacja zawiera zbiór zasad określających jak postępować z roślinami należącymi do gatunków obcych, aby ograniczyć ich przenikanie z ogrodów i terenów zieleni do dzikiej przyrody. Ponadto w Kodeksie znajdują się karty informacyjne o roślinach należących do inwazyjnych gatunków obcych stosowanych w ogrodnictwie. W karcie można znaleźć opis rośliny i praktyczne zalecenia jak uprawiać ją w sposób bezpieczny dla rodzimej przyrody.

Poznanie, zaakceptowanie i stosowanie zasad proponowanych w Kodeksie może przyczynić się do ograniczenia lub wręcz zatrzymania procesu rozprzestrzeniania się obcych gatunków roślin o charakterze inwazyjnym.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy także do wypełnienia deklaracji o stosowaniu Kodeksu, która znajduje się na końcu publikacji. Będzie to dla nas znak, że dbałość o środowisko jest dla Państwa cenną wartością.

 

Źródło: http://www.gdos.gov.pl/

POBIERZ
2015-02-28 - Broszura projektu FlorNatur ROBiA

Oddajemy do Państwa rąk wydawnictwo, które powstało w trakcie realizacji projektu FlorNatur ROBIA. Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w niniejszym opracowaniu przyda się Państwu w pracy zawodowej,  w rozwijaniu zainteresowań prywatnych oraz będzie źródłem informacji i inspiracji dla osób i instytucji uczestniczących w projektach związanych z ochroną różnorodności biologicznej metodami ex situ.

 

BROSZURA DO POBRANIA W PLIKU .PDF

2014-11-11 - Ogrody świata w Marculach

Od 11 listopada w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Arboretum Nadleśnictwa Marcule podziwiać można ogrody i rośliny z całego świata. Wprowadzeniem do przedstawionego na blisko 70 fotografiach urokliwego świata ogrodów był uroczysty wernisaż. Więcej informacji 

2014-10-12 - Protokół z Nagoi już obowiązuje!!!

Uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści płynących z wykorzystania zasobów genetycznych to główne założenie Protokołu z Nagoi, który wszedł w życie 12 października br. Jednocześnie w Pyeongchang w Korei Południowej trwa pierwsze posiedzenie 54 Stron Protokołu (w tym UE). W spotkaniu uczestniczy wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski.

Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej zakłada sprawiedliwy podział korzyści między tzw. „dawcami” i „biorcami” zasobów genetycznych. Oznacza to, że np. kraje rozwijające się, które udostępniają największe zasoby genetyczne, takie jak lasy tropikalne czy tundry i tajgi, mają prawo do udziału w korzyściach, które przynoszą wytworzone z wykorzystaniem tych zasobów produkty – nawet jeśli te przebywają drogę do odległych zakątków świata. W praktyce – jeśli podmiot sprzedaje rzadkie nasiona, które posłużą do produkcji kosmetyków, to ma prawo do udziału w przyszłych zyskach z ich sprzedaży lub innego wynagrodzenia uzgodnionego wcześniej i zawartego w kontrakcie. Protokół reguluje również zagadnienia takie jak: współpraca transgraniczna, monitoring wykorzystania zasobów genetycznych, transfer technologii, ale też mechanizmy i zasoby finansowe.

Protokół z Nagoi jest nowym instrumentem prawa międzynarodowego, wdrażającym trzeci cel Konwencji o różnorodności biologicznej. Został on przyjęty przez Dziesiątą Konferencję Stron Konwencji w 2010 roku. Polska podpisała Protokół w roku 2011.

Protokół ma zastosowanie do zasobów genetycznych, zarówno organizmów dziko występujących, jak i użytkowanych w gospodarce (z wyjątkiem zasobów genetycznych człowieka) oraz tradycyjnej wiedzy związanej z tymi zasobami. Nie narusza on praw i obowiązków wynikających z innych porozumień międzynarodowych, np. nie dotyczy tych gatunków roślin uprawnych, które są objęte Międzynarodowym Traktatem o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa.

Więcej na stronie: System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce.

 

Źródło: http://www.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/23531_protokol_z_nagoi_juz_obowiazuje.html

2014-09-25 - ''Gorąco i sucho''...o ochronie ciepłolubnych muraw w Polsce

Zapraszamy na telewizyjną premierę przyrodniczego filmu "Gorąco i Sucho". Kręcony m.in. na terenie rezerwatu "Skarpa Dobużańska" niedaleko Tyszowiec, opowiada oochronie ciepłolubnych muraw w Polsce. W powiecie tomaszowskim kamera filmowa śledziła akcję sadzenia ginącego żmijowca czerwonego przez ekipę z Klubu Przyrodników. Gościnnie Anna Dymna. Zapraszamy przed telewizory 27. września o godzinie 10:35 na programie TVP1. Film "Gorąco i Sucho" otrzymał w tym roku nagrodę główną w kategorii "Natura 2000" na Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego "Ekofilm".

2014-07-10 - Górski Ogród Botaniczny w Zakopanem już otwarty!

10 lipca 2014 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Górskiego Ogrodu Botanicznego im. Mariana Raciborskiego w Zakopanem Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Po 4 latach został on ponownie udostępniony zwiedzającym. W przecinaniu symbolicznej wstęgi uczestniczyli: Anna Wende-Surmiak– Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, prof. Zbigniew Mirek – Przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN, dr Paweł Kojs – Prezes Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, prof. Henryk Okarma – Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN i dr Paweł Olejniczak – Kierownik Górskiego Ogrodu Botanicznego w Zakopanem. Kolekcja GOB, z którą mogli zapoznać się zgromadzeni goście, liczy ponad 600 gatunków roślin tatrzańskich. Szczególnie cenną ich część stanowią gatunki rzadkie, ginące i zagrożone, występujące na „czerwonych listach” flory Polski oraz flory Karpat. Najmłodsi Goście Ogrodu mogli wziąć udział w warsztatach fotografii przyrodniczej oraz grach i zabawach edukacyjnych, a także zostać prawdziwymi „Odkrywcami Roślin Górskich”.

 

W Górskim Ogrodzie Botanicznym realizowany jest Projekt „Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne" finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz działań podjętych w celu ochrony ex situ najbardziej tego wymagających gatunków, Projekt umożliwił przebudowę i rewitalizację Ogrodu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin Górskiego Ogrodu Botanicznego im. Mariana Raciborskiego przy ul. Zborowskiego 1 w Zakopanem.

 

Więcej informacji o Projekcie i Ogrodzie dostępnych jest na stronie: www.iop.krakow.pl/CBiORG/rosliny-gorskie

2014-07-10 - Fotorelacja z XLIII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z XLIII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, który odbył się 30.06-04.07 2014 roku. Naszym współorganizatorom, gościom i wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzone chwile! 

 

 

2014-05-29 - Wizyta w Ministerstwie Środowiska

W dniu 29 maja odbyło się spotkanie Zarządu ROBiA z przedstawicielami jednostek administracji państwowej. Podczas spotkania omówiono rolę i zadania ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce w aspekcie krajowych i unijnych uregulowań prawnych oraz zasady współpracy z jednostkami administracji państwowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Komisji CITES Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz przedstawicielami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.