Aktualności

2014-09-25 - ''Gorąco i sucho''...o ochronie ciepłolubnych muraw w Polsce

Zapraszamy na telewizyjną premierę przyrodniczego filmu "Gorąco i Sucho". Kręcony m.in. na terenie rezerwatu "Skarpa Dobużańska" niedaleko Tyszowiec, opowiada oochronie ciepłolubnych muraw w Polsce. W powiecie tomaszowskim kamera filmowa śledziła akcję sadzenia ginącego żmijowca czerwonego przez ekipę z Klubu Przyrodników. Gościnnie Anna Dymna. Zapraszamy przed telewizory 27. września o godzinie 10:35 na programie TVP1. Film "Gorąco i Sucho" otrzymał w tym roku nagrodę główną w kategorii "Natura 2000" na Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego "Ekofilm".

2014-07-10 - Górski Ogród Botaniczny w Zakopanem już otwarty!

10 lipca 2014 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Górskiego Ogrodu Botanicznego im. Mariana Raciborskiego w Zakopanem Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Po 4 latach został on ponownie udostępniony zwiedzającym. W przecinaniu symbolicznej wstęgi uczestniczyli: Anna Wende-Surmiak– Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, prof. Zbigniew Mirek – Przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN, dr Paweł Kojs – Prezes Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, prof. Henryk Okarma – Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN i dr Paweł Olejniczak – Kierownik Górskiego Ogrodu Botanicznego w Zakopanem. Kolekcja GOB, z którą mogli zapoznać się zgromadzeni goście, liczy ponad 600 gatunków roślin tatrzańskich. Szczególnie cenną ich część stanowią gatunki rzadkie, ginące i zagrożone, występujące na „czerwonych listach” flory Polski oraz flory Karpat. Najmłodsi Goście Ogrodu mogli wziąć udział w warsztatach fotografii przyrodniczej oraz grach i zabawach edukacyjnych, a także zostać prawdziwymi „Odkrywcami Roślin Górskich”.

 

W Górskim Ogrodzie Botanicznym realizowany jest Projekt „Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i przygotowanie do wprowadzenia na stanowiska naturalne" finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz działań podjętych w celu ochrony ex situ najbardziej tego wymagających gatunków, Projekt umożliwił przebudowę i rewitalizację Ogrodu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin Górskiego Ogrodu Botanicznego im. Mariana Raciborskiego przy ul. Zborowskiego 1 w Zakopanem.

 

Więcej informacji o Projekcie i Ogrodzie dostępnych jest na stronie: www.iop.krakow.pl/CBiORG/rosliny-gorskie

2014-07-10 - Fotorelacja z XLIII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z XLIII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, który odbył się 30.06-04.07 2014 roku. Naszym współorganizatorom, gościom i wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzone chwile! 

 

 

2014-05-29 - Wizyta w Ministerstwie Środowiska

W dniu 29 maja odbyło się spotkanie Zarządu ROBiA z przedstawicielami jednostek administracji państwowej. Podczas spotkania omówiono rolę i zadania ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce w aspekcie krajowych i unijnych uregulowań prawnych oraz zasady współpracy z jednostkami administracji państwowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Komisji CITES Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz przedstawicielami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

2014-01-15 - Spotkanie grupy roboczej projektu FlorNatur ROBiA

W dniu 15.01.2014 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej projektu FlorNatur ROBiA. Podczas spotkania Koordynatorzy projektu omówili dotychczasowe działania po pierwszym roku realizacji. W ramach projektu każdy z wykonawców na wytypowanych w swoim rejonie stanowiskach roślin dokonuje zbioru nasion oraz oceny stanu populacji i siedlisk występujących w obrębie stanowisk.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pięciu partnerów uczestniczących w projekcie:

prof. dr hab. Jerzy Puchalski dyrektor PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

dr Grażyna Szymczak – dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

inż. Danuta Duda – wicedyrektor Leśnego Banku Genów w Kostrzycy

mgr inż. Michał Roszyk-Chudy – zastępca dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

dr Paweł Kojs – dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego

mgr Damian Matynia – koordynator merytoryczny projektu,

mgr Monika Raczyńska – koordynator finansowo-techniczny projektu