Kalendarz

2019-10-06 - "IX Śląski Festiwal Kapusty"

Zapraszamy na IX Śląski Festiwal Kapusty który odbędzie się 6 paździenika bieżącego roku. podczas festiwalu odbędzie się tradycyjne kiszenie kapusty, konkurs kulinarny, zabawa ludowa i Konkurs Piosenki Biesiadnej "Biesiadowanie w kapuście". Organizatorami festiwalu są: Ogród Botaniczny Uniwesytetu Wrocławskiego - Arboretum Wojsławice, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

2019-10-06 - Niedzielny spacer z przewodnikiem

Zapraszamy na comiesięczny niedzielny spacer tematyczny organizowany zawsze w pierwszą niedzielę miesiące. Tematy dostosowane do pory roku oraz szaty roślinnej. Na spacer zapraszamy wszystkich chętnych. Spacer organizuje Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie.

2019-10-06 - Dzień Grzybów

Obchody święta Grzybów 6 października będą miały na celu pokazanie piękna i bogactwa gatunkowego królestwa grzybów, a także uświadamianie ich istotnej roli w ekosystemach czy życiu innych organizmów, w tym również roślin i człowieka. Planowane są spotkania z grzybiarzami, wycieczka edukacyjna a także akcja edukacyjna, mająca na celu promowanie bezpiecznego grzybobrania poprzez przekazanie uczestnikom atlasów rozpoznawania grzybów. Obchody będą miały miejsce w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Organizatorem święta jest Pracownia Śląskiego Kalendarza Ekologicznego Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

2019-10-04 - Wystawa "Owoce, warzywa, kwiaty"

Od 4 do 6 października w łódzkim Ogrodzie Botanicznym odbędzie się wystawa w tematyce "Owoce, warzywa, kwiaty". Podczas wystawy zostaną zaprezentowane owoce roślin dziko rosnących, roślin użytkowych oraz drzew i krzewów owocowych. Nie zabraknie także jesiennych kwiatów. Wśród eksponatów pojawią się również ciekawe i oryginalne owoce z drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Organizatorem jest Ogród Botaniczny w Łodzi - Wydział Zarządu Zieleni Miejskiej.

2019-09-29 - "Smak zapomnianych odmian jabłek"

29 września br. odbędzie się ekspozycja połączona z degustacją starych odmian jabłek, w tym dniu również odbędą się warstaty dla dzieci "Cuda z jabłek ", wykład "O dawnych odmianach jabłek", jarmark "Z jabłkiem w tle" i koncert z cyklu "Muzyka w Ogrodzie". Organizatorami tej imprezy są: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach.

2019-09-28 - "Święto Jesieni"

Zapraszamy na 28 - 29 września tego roku na "Święto Jesieni", czyli jesienny kiermasz roślin i produktów regionalnych, na którym odbędzie się wycieczka z przewodnikiem i do tego rozdawane będą drobne upominki. Kiermasz będzie organizowany przez Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie.

2019-09-27 - Wystawa "Drzewa i krzewy w sztuce bonsai"

Od 27 do 29 września br. w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi odbędzie się wystawa o temacie "Drzewa i krzewy w sztuce bonsai". W trakcie trwania wystawy zaprezentowana zostanie kolekcja drzewek bonsai, pochodząca z prywatnych kolekcji Członków Polskiej Asocjacji Bonsai. Wystawie towarzyszyć będą pokazy formowania drzewek w stylu bonsai. Organizatorami są Palmiarnia Ogrodu Botanicznego w Łodzi i Polska Asocjacja Bonsai.

2019-09-22 - "IX Festiwal Traw i Kwiatów Jesieni"

Zapraszamy na IX Festiwal Traw i Kwiatów Jesieni 22 września 2019. Wystawa traw ozdobnych - rabaty pokazowe, wraz z wykładem "Trawy i turzyce polecane do uprawy w Polsce", spacerem z przewodnikiem "Najpiękniejsze trawy, kiermaszem roślin ozdobnych i koncertem z cyklu "Muzyka w Ogrodzie". Organizatorem festiwalu jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Arboretum Wojsławice.

2019-09-22 - Plenerowy Koncert "Żegnaj"

Zapraszamy na plenerowy koncert "Żegnaj" na zakończenie lata 22 września br. w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach. Organizatorem koncertu jest Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach.

2019-09-20 - Wystawa "Grzyby znane i mniej znane"

Od 20 do 22 września tego roku w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi odbędzie się wystawa "Grzyby znane i mniej znane". Na wystawie będzie można obejrzeć grzyby zebrane w podłódzkich lasach, podzielone na gatunki trujące, niejadalne i jadalne. Huby oraz grzyby wiosenne lub łatwo się rozkładające wystawiane będą w formie preparatów mokrych lub suszu. Każdy grzyb zaopatrzony będzie w etykietę z najważniejszymi informacjami potrzebnymi zbieraczom i miłośnikom grzybów. Prezentowane będą także porosty występujące w pobliskich lasach. Podczas wystawy będzie można zapoznać się z informacjami o znaczeniu grzybów w przyrodzie, zasadach prawidłowego zbierania  grzybów w lesie a przede wszystkim będzie można nauczyć się odróżniania grzybów trujących od podobnych do nich grzybów jadalnych. Organizatorem jest Ogród Botaniczny w Łodzi – Wydział Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi.