WYDARZENIA


Zapraszamy do Śląskiego Ogrodu Botanicznego na cyklicznie organizowane plenerowe wydarzenia przyrodniczo-ekologiczne, wystawy plenerowe, seminaria naukowe i wykłady. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach. Zapaszamy!