O NAS

  

Witamy na stronie Ogrodu Botanicznego

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

  

Fot. Alicja Kolasińska

 

 

Ogród leży w zachodniej części miasta. Jest przestrzenią spotkań kulturalnych i wydarzeń artystycznych, a przede wszystkim jednym z bardziej lubianych i najczęściej odwiedzanych parków w Poznaniu.

Ogród Botaniczny posiada udokumentowane zbiory roślinne, służące celom naukowym, dydaktycznym i edukacyjnym przedstawione w 10 działach tematycznych. 

Z bogatej oferty obejmującej kursy, warsztaty, wykłady, prelekcje, zajęcia terenowe i ścieżki edukacyjne mogą skorzystać miośnicy przyrody i ogrodnictwa, dzieci oraz uczniowie. Podczas imprez plenerowych takich jak Majówka czy wrześniowe Urodziny Botanika odbywają się festyny, kiermasze, wycieczki i wystawy. Prowadzona jest dydaktyka uniwersytecka, a obecne zadania naukowe koncentrują się na ochronie gatunków zagrożonych i ginących.

W centralnej części parku mieści się Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny, a w pobliżu niego zabytkowy drewniany Pawilon Letni.

 

Zapraszamy!

 

   

 

   

 

Nasze początki 

 

Fot. Archiwum Ogrodu Botanicznego UAM

 

Poznański Ogród Botaniczny powstawał w czasach odradzania się państwa polskiego dla potrzeb szkół średnich i powszechnych. Bezpośrednimi inicjatorami tworzenia Ogrodu Botanicznego (1922-1925), zwanego wówczas Szkolnym Ogrodem Botanicznym, byli dr Joachim Namysł, Władysław Marciniec i prof. Rudolf Boettner, który był pierwszym jego dyrektorem. Ogród podlegał administracyjnie Magistratowi i Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. Pieczę naukową natomiast przez cały czas sprawowali profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego.

Fot. Archiwum Ogrodu Botanicznego UAM

 

Fot. Archiwum Ogrodu Botanicznego UAM

Na powierzchni ca 2,5 ha stworzono obszerny Dział Systematyki Roślin z basenem dla roślin wodnych, działy ekologiczne oraz wybudowano halę dydaktyczną. Od roku 1928 Ogrodem zarządzała Państwowa Szkoła Ogrodnicza, której dyrektorem był mgr inż. Wacław Zembal. W roku 1930 Ogród został powiększony o dalsze 9 ha, na których wg projektu prof. Edwarda Strausa, powstał obszerny Dział Geografii Roślin oraz kwatery roślin ozdobnych.

 

Okres okupacji był dla Ogrodu, pod względem rozwoju kolekcji, okresem stagnacji. Po wojnie Ogród nadal pozostawał w gestii P.S.O. W roku 1949 na skutek reorganizacji, Ogród został przejęty przez Uniwersytet Poznański. Stał się on jednym z zakładów Katedry Systematyki i Geografii Roślin Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Ze swoimi bogatymi zbiorami stanowił doskonałą bazę do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W tym czasie powstały nowe działy Ogrodu, takie jak step, torfowisko, wydma. Rozbudowano i modernizowano Alpinarium, którego budowę wg projektu Z. Hellwiga, rozpoczęto już w roku 1938. Wybudowano pierwszą szklarnię, budynek administracyjny i pomieszczenia naukowo-dydaktyczne. Sukcesywnie zwiększano kolekcje roślinne. Pracownicy Ogrodu prowadzili zajęcia dydaktyczne, praktyki studenckie oraz kierowali pracami magisterskimi.

 

Fot. Stefan Korcz

Fot. Archiwum Ogrodu Botanicznego UAM

 

W latach 70 na uzyskanych nowych terenach od strony północno-wschodniej utworzono kolekcję roślin północnoamerykańskich, wybudowano naturalistyczny zbiornik wodny oraz Dział Roślin Rzadkich i Ginących.

W roku 1998 areał Ogrodu zwiększył się o tereny leżące po jego zachodniej stronie, uzyskane od ówczesnej Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu. Pozwoliło to na stworzenie nowej kolekcji roślin, a także poszerzenie bazy gospodarczej.

 

Obecnie Ogród Botaniczny UAM zajmuje powierzchnię 21,94 ha, na której zgromadzono ponad 6000 gatunków, podgatunków i odmian roślin z niemal wszystkich stref klimatycznych Ziemi.

 

(oprac. K.W.)