Aktualności

2024-06-06 - Reprezentacja Polski w Europejskim Konsorcjum Ogrodów Botanicznych

W roku 2024 przedstawicielami krajowymi dla Polski w Europejskim Konsorcjum Ogrodów Botanicznych zostali:

 • Justyna Wiland-Szymańska (Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Damian Matynia (Śląski Ogród Botaniczny, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie)

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy w celu zapewnienia różnorodności roślin dla dobra ludzi i naszej planety!


Ogrody botaniczne to nie tylko miejsca rekreacyjne, edukacyjne i ochrony ex situ. Są to również przestrzenie współpracy, wymiany praktyk, dzielenia się spostrzeżeniami, odnajdywania inspiracji oraz zdobywania nowej wiedzy. Polska sieć ogrodów botanicznych, których jest obecnie ponad 40, należy do jednej z 23 europejskich krajowych sieci ogrodów botanicznych. Ich przedstawiciele reprezentują interesy ogrodów w European Botanic Gardens Consortium oraz planują ogólnoeuropejskie inicjatywy, szczególnie w kontekście wdrażania Konwencji o Różnorodności Biologicznej i innych startegii.

 

 

2023-11-08 - Wspomnienie o śp. Ewie Jerzak

 

Umarła Ewa Jerzak (28 listopada 1959 – 10 października 2023). Urodzona w Kaliszu, dzieciństwo i młodość spędziła we Wrocławiu, by potem przenieść się na stałe do Poznania, gdzie studiowała ogrodnictwo i gdzie aż do śmierci pracowała w tutejszych ogrodach botanicznych, najpierw uniwersyteckim, a potem – dendrologicznym na Sołaczu.

 

Chciałbym, poza garścią informacji o pracach i osiągnięciach Ewy, o czym napiszę na koniec, skierować myśli czytelników przede wszystkim ku jej postaci, ku temu wszystkiemu, co sprawiało, że była tak powszechnie lubiana, wszędzie z radością akceptowana, kochana. Ewa była źródłem spokoju, optymizmu i promiennej radości. Tak było zawsze, czy to wśród współpracowników, czy w domu: dwaj synowie Ewy i Michała mają sześcioro dzieci, które wypełniały szczęśliwym gwarem ukochanych wnucząt dom na Ławicy, przy ul. Janosika, a i podpoznańską rodzinną wiejską działkę, owo urządzane w ostatnich latach „Jerzakowo”.

Zjednywała sobie wszystkich, miała czas dla każdego, wszystkim zawsze pomagała. Była towarzyska – tak chętnie jeździła na grzyby, grała z przyjaciółmi w kanastę, organizowała „babskie wieczory”. Była radosną duszą tak licznych terenowych wyjazdów botaników czy dendrologów, a miała przyjaciół wszędzie, by wymienić choćby Bolestraszyce, Kórnik, Przelewice, Rogów, Warszawę, Wojsławice czy Wrocław. Wszyscy pamiętamy ją radosną, uśmiechniętą i otwartą, ciekawą świata i dobrą dla wszelkich jego mieszkańców.

Ewa, z wykształcenia projektantka ogrodów, pracowała w Ogrodzie Botanicznym UAM (1985–2013), gdzie była kuratorką kolekcji dendrologicznych (pracę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem prof. Jerzego Zielińskiego, a obronioną w 2005 r., poświęciła irgom; pokłosiem tego była ceniona książka Irgi uprawiane w Polsce z 2007 r.); w latach 2009–2010 pełniła obowiązki dyrektora. Miała znaczący wkład w kilka dużych projektów zieleni, jakie zakładano lub przebudowywano na terenach należących do Uniwersytetu, projektowała ekspozycje fitogeograficzne w Ogrodzie, uczyła dendrologii.

Przez ostatnie 10 lat pracowała w Ogrodzie Dendrologicznym UP, od 2016 r. jako zastępca kierownika Ogrodu. Z zamiłowaniem i znawstwem współtworzyła zbiory roślinne i architektoniczny kształt zarówno samego ogrodu na Sołaczu, jak i wygląd kampusu przy Collegium Cieszkowskich. Dbała o dokumentację kolekcji, organizowała – jakże pasowało to do jej osobowości! – wiele zajęć edukacyjnych. W ostatnim czasie włożyła mnóstwo pracy w korygowanie i ulepszanie projektu nowej siedziby Ogrodu. Ogłosiła 13 prac naukowych i kilkanaście doniesień i prac popularnych oraz, na potrzeby edukacyjne, film o drzewach i krzewach.

 

Będziemy pamiętać Jej promienny uśmiech!

 

 

Jakub Dolatowski

2023-06-13 - Władze Stowarzyszenia w nowej kadencji 2023-2026

13 czerwca 2023 roku w Rogowie odbyło się XXII Walne Zgromadzenie Członków Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, podczas którego wybrano władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję 2023-2026.

 

Członkowie Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce powierzyli ponownie funkcję prezesa zarządu dr Grażynie Szymczak (Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie), darząc ją pełnym zaufaniem. Do Zarządu Rady na nową 4-letnią kadencję wybrano również następujące osoby: 

 • wiceprezes dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM  (Ogród Botaniczny im. A. Mickiewicza w Poznaniu),
 • wiceprezes dr Dorota Mańkowska (Ogród Botaniczny w Łodzi),
 • sekretarz mgr Damian Matynia (ROBiA, ŚOB, PAN OB-CZRB),
 • członek zarządu dr Paweł Kojs (Śląski Ogród Botaniczny),
 • członek zarządu mgr inż. Andrzej Przewłocki (Nadleśnictwo Kaliska - Arboretum Wirty),
 • członek zarządu mgr inż. Piotr Banaszczak (Arboretum SGGW w Rogowie).

 

Na kolejną kadencję wybrano również członków komisji rewizyjnej:

 • dr Agnieszka Zawisza-Raszka (Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu),
 • dr hab. Michał Węgrzyn (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego),
 • mgr inż. Katarzyna Socha (Geonatura Kielce - Ogród Botaniczny).
2023-03-17 - Ogólnopolska Konferencja Ogrodów Botanicznych i Arboretów organizowana w ramach 51. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodów Botanicznych i Arboretów „POLSKIE OGRODY BOTANICZNE I ARBORETA W XXI WIEKU - WYZWANIA, PROBLEMY, PERSPEKTYWY ROZWOJU” organizowanej w ramach 51. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z okazji Jubileuszy 100-lecia Arboretum SGGW w Rogowie i 50-lecia Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Konferencja odbędzie się 14-16 czerwca 2023 r. w Rogowie i Łodzi.

 

Komunikat I dostępny pod LINKIEM

 

Strona konferencji: https://arboretum.sggw.edu.pl/100-lecie/

 

2022-12-13 - Wspólnie pomóżmy Lwowskiemu Ogrodowi Botanicznemu

#potrzebnewsparcie Lwowski Ogród Botaniczny boryka się z ogromnym problemem jakim są długotrwałe braki w dostawach energii elektrycznej spowodowane przez ataki zbrojne Rosjan. Prosimy Was o wsparcie. Potrzebne są generatory prądu, które ochronią wyjątkowe kolekcje roślin w szklarniach.

 

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/ogrodbotanicznylwow

2022-11-03 - Ogrody Botaniczne w sojuszu na rzecz klimatu

Climate Change Alliance of Botanic Gardens z siedzibą w Australii to Sojusz, którego inicjatorami jest Botanic Gardens Conservation International, International Association of Botanic Gardens i Botanic Gardens Australia and New Zealand. Celem sojuszu jest promocja badań i działań na rzecz ochrony klimatu. W najbliższych 50 latach 20-50% krajobrazów roślinnych i przestrzeni miejskich dozna najwyższych temperatur w historii pomiarów. Wymagać to będzie ogromnych wysiłków na rzecz zabezpieczenia i zwiększenia kolekcji zagrożonych i użytkowych roślin ex situ. Dlatego zachęcamy wszystkie Polskie Ogrody Botaniczne i Arboreta do wzięcia udziału w pracach Sojuszu.

 

2022-04-13 - Poszukujemy uczestników do największego projektu, dotyczącego obserwacji pierwiosnków lekarskich w 2022 roku!

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w drugiej edycji kampanii obserwacyjnej pierwiosnków lekarskich. Pomysł na ogólnoeuropejskie obserwacje kwiatów pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.) wywodzi się z popularnonaukowej kampanii, która rozpoczęła się w roku 2019 w Estonii, w ramach której obywatelscy naukowcy przyjrzeli się kwiatom ponad 200 000 osobników. Ubiegłoroczna kampania dotyczyła już 400 000 obserwacji kwiatów i dostarczyła nowych informacji z ponad 30 krajów Europy, w tym z Polski.

 

Kampania polega na zaangażowaniu społeczeństwa w wyszukiwanie stanowisk pierwiosnka lekarskiego, aby zdobyć wiedzę o stanie tej rośliny i jej siedlisk w Europie i poszczególnych krajach, oraz poznać rozpowszechnienie jej dwóch fenotypów.

 

W innych krajach zaangażowano już tysiące osób, w tym uczniów i studentów. Kampania ta okazała się zarówno dobrą zabawą, jak i świetną aktywnością edukacyjną dla osób w każdym wieku. Pozwoliła również przybliżyć zjawisko heterostylii. Zróbmy to samo w Polsce!

 

Znajdź pierwiosnki, wyślij informacje na https://nurmenukk.ee/pl i wnieś swój wkład w naukę!

 


W tym momencie pierwiosnki lekarskie rozpoczęły już kwitnienie w niektórych częściach Europy, m.in. w Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoszech, Niemczech, Czechach, Słowacji i Słowenii.

Obecnie pierwiosnki rozpoczynają kwitnienie również w Polsce!

2022-02-08 - 100 - lecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego

W 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, pragnąc podkreślić zasługi polskich botaników dla światowej nauki oraz przypomnieć rozwój botaniki, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na wniosek Towarzystwa w dniu 26 listopada 2021 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Botaniki.

 

Źródło: www.warszawa.stat.gov.pl

2022-01-28 - Opiętek jesionowiec - poważne zagrożenie dla jesionów w Europie i monitoring ogrodów botanicznych w Polsce

W ramach współpracy z Botanic Gardens Conservation International, której celem jest monitorowanie występowania szkodliwego gatunku chrząszcza opiętka jesionowego (Agrilus planipennis Fairmaire,1888) na terenie Europy, Polska stała się jednym z krajów objętym monitorowaniem występowania tego szkodnika wraz z państwami Europy Wschodniej ze względu na fakt jego rozprzestrzeniania się z terenów Rosji. Objawy żerowania opiętka jesionowego zaobserwowano już na Ukrainie - w bezpośrednim sąsiedztwie naszego kraju. Szkodnik ten wyrządził ogromne szkody na terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych doprowadzając do utraty blisko 100 milionów drzew z rodzaju Fraxinus.

 

Głównym celem projektu jest monitorowanie jesionów należących do kolekcji ogrodów botanicznych w Polsce. Opiera się ono na dokładnym oglądzie każdego drzewa pod kątem niepokojących objawów osłabienia drzew, ze szczególną uwagą na charakterystyczne objawy występowania opiętka. W tym celu zostały opracowane broszury i plakaty informacyjne oraz ankiety pozwalające na dokładne oszacowanie stanu zdrowotności jesionów. Opiętek jesionowy jest również gatunkiem wpisanym do listy owadów kwarantannowych na terenie Polski.

 

Członkami projektu jest 11 ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce, a głównym przedstawicielem i koordynatorem krajowym jest PAN Ogród Botaniczny w Powsinie. 

 

 

ULOTKA INFORMACYJNA: PIORIN.GOV.PL

2021-09-12 - X Międzynarodowy Festiwal Derenia

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DERENIA ARBORETUM BOLESTRASZYCE 12 WRZEŚNIA 2021, godz. 10:00 w programie: konferencja naukowa, sprzedaż produktów tradycyjnych regionalnych, sprzedaż sadzonek roślin, zwiedzanie kolekcji pomologicznej, warsztaty kulinarne, koncert plenerowy. PROCARPATHIA ..... DERENIA PODKARPACKIE Podkarpackie TVP3 RZESZÓW ÛEWROCEAWIU RZESZOW”