Aktualności

2014-07-10 - Fotorelacja z XLIII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z XLIII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, który odbył się 30.06-04.07 2014 roku. Naszym współorganizatorom, gościom i wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzone chwile! 

 

 

2014-05-29 - Wizyta w Ministerstwie Środowiska

W dniu 29 maja odbyło się spotkanie Zarządu ROBiA z przedstawicielami jednostek administracji państwowej. Podczas spotkania omówiono rolę i zadania ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce w aspekcie krajowych i unijnych uregulowań prawnych oraz zasady współpracy z jednostkami administracji państwowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Komisji CITES Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz przedstawicielami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

2014-01-15 - Spotkanie grupy roboczej projektu FlorNatur ROBiA

W dniu 15.01.2014 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej projektu FlorNatur ROBiA. Podczas spotkania Koordynatorzy projektu omówili dotychczasowe działania po pierwszym roku realizacji. W ramach projektu każdy z wykonawców na wytypowanych w swoim rejonie stanowiskach roślin dokonuje zbioru nasion oraz oceny stanu populacji i siedlisk występujących w obrębie stanowisk.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pięciu partnerów uczestniczących w projekcie:

prof. dr hab. Jerzy Puchalski dyrektor PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

dr Grażyna Szymczak – dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

inż. Danuta Duda – wicedyrektor Leśnego Banku Genów w Kostrzycy

mgr inż. Michał Roszyk-Chudy – zastępca dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

dr Paweł Kojs – dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego

mgr Damian Matynia – koordynator merytoryczny projektu,

mgr Monika Raczyńska – koordynator finansowo-techniczny projektu

 

 

 

 

 

strona:
<<
 < 
1
2
3
4
5