Aktualności

2014-01-15 - Spotkanie grupy roboczej projektu FlorNatur ROBiA

W dniu 15.01.2014 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej projektu FlorNatur ROBiA. Podczas spotkania Koordynatorzy projektu omówili dotychczasowe działania po pierwszym roku realizacji. W ramach projektu każdy z wykonawców na wytypowanych w swoim rejonie stanowiskach roślin dokonuje zbioru nasion oraz oceny stanu populacji i siedlisk występujących w obrębie stanowisk.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pięciu partnerów uczestniczących w projekcie:

prof. dr hab. Jerzy Puchalski dyrektor PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

dr Grażyna Szymczak – dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

inż. Danuta Duda – wicedyrektor Leśnego Banku Genów w Kostrzycy

mgr inż. Michał Roszyk-Chudy – zastępca dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

dr Paweł Kojs – dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego

mgr Damian Matynia – koordynator merytoryczny projektu,

mgr Monika Raczyńska – koordynator finansowo-techniczny projektu