Zasięg projektu

Zasięg przestrzenny projektu obejmuje większą część Polski, głównie jej zachodni obszar oraz wybrane rejony środkowej, południowo-zachodniej oraz wschodniej Polski. W związku z tym w projekt zaangażowane są instytucje z obszaru całego kraju - Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie (PAN OB-CZRB) (woj. mazowieckie), Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (OB UAM) (woj. wielkopolskie), Leśny Bank Genów Kostrzyca (LBG Kostrzyca) (woj. dolnośląskie), Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie (ŚOB) (woj. śląskie) oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (OB UMCS) (woj. lubelskie). Wykonawcy projektu podejmują próbę zbioru nasion z 15 stanowisk wytypowanych przez daną Instytucję (łącznie 75 stanowisk) oraz dokonują oceny stanu populacji i siedliska w obrębie poszczególnych stanowisk.

 

Wytypowane do zbioru gatunki oraz stanowiska w planowanym projekcie stanowią uzupełnienie realizowanych projektów: "Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski” (FlorNaturLBG) realizowany przez Leśny Bank Genów Kostrzyca oraz  „Ochrona ex-situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej – FlorNaturOB” – realizowany przez Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.