PRZYGOTOWANIE STRESZCZEŃ

Wytyczne do przygotowania streszczenia:

 

Streszczenie w języku polskim, o objętości nieprzekraczającej 1 strony formatu A4.

Plik tekstowy w formacie MS Word (plik *.doc).

Czcionka Times New Roman, jej rozmiar 12 pkt.

Wszystkie marginesy 2,5 cm.

 

Układ streszczenia:

- imię i nazwisko autora/autorów: pogrubienie (Bold), interlinia 1,0, tekst wyrównany do lewej,

- odstęp 1 wiersz,

- tytuł streszczenia: pogrubienie (Bold), interlinia 1,0, tekst wyśrodkowany,

- odstęp 2 wiersze,

- afiliacja (jednostka organizacyjna, ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail): interlinia 1,0, tekst wyrównany do lewej,

- odstęp 1 wiersz,

- tekst streszczenia: interlinia 1,15, tekst wyjustowany, wcięcia akapitowe 1,25.

 

 

Za treść merytoryczną nadesłanych streszczeń odpowiadają ich autorzy. Komitet Organizacyjny Konferencji może jednak dokonać niewielkich korekt formalnych.